Logo

Antal registreringar hittills

  • Registret för hörselnedsättning hos barn

    UTFASNING AV MOBILT BANKID

    Från och med den 1 november 2024 kommer Mobilt BankID inte längre finnas som val i Stratum. Använder du i dagsläget BankID som inloggningsmetod behöver du skaffa ett SITHS-kort.

    Läs hela nyheten.