Registret i siffror

21 Antal registrerande enheter.

Registret för hörselnedsättning hos barn

Syftet med Registret för hörselnedsättning hos barn är kvalitetskontroll. Målet är att barn med hörselnedsättning ska identifieras tidigt och få så god och enhetlig vård som möjligt. Registret startades i liten skala på 1990-talet. Registerdata visade snart att cirka 25 % av barnen med hörapparatskrävande hörselnedsättning upptäcktes vid fyraårskontrollen. Vissa landsting beslöt därför att behålla screeningen vid fyra års ålder.
Från 2013 består registret av två delar. En del fokuserar på när och hur barns hörselnedsättning upptäcks och graden av hörselnedsättning. En annan del följer barn med kokleaimplantat, deras hörsel och talspråksutveckling.