Logo

Antal registreringar hittills

  • Registret för hörselnedsättning hos barn

    REGISTRET LIGGER NERE PÅ GRUND AV TEKNISKA PROBLEM

    Registret för hörselnedsättning hos barn har tekniska problem som gör att kompletterande registreringar inte kan sparas, samt att viss data inte är synlig. Orsaken till problemen är identifierade och arbete med att åtgärda dem pågår.

    Läs hela nyheten.