Logo

Antal registreringar hittills

  • Registret för hörselnedsättning hos barn

    NY VISNINGSMODUL FÖR STATISTIK

    Nu finns en ny visningsmodul för statistik på registrets hemsida. Det gör registerdata tillgänglig för alla. Varje variabel som redovisas är möjlig att filtrera efter ett antal valda kriterier. Varje graf som redovisas kan laddas ner som en bild och varje tabell som en excelfil.

    Läs hela nyheten.