Logo

Mycket uppskattad användardag genomförd digitalt

Registret för hörselnedsättning hos barn genomförde nyligen en mycket lyckad digital användardag. Användare från i stort sett hela landet deltog.