Antal registrerade i nyregistreringsdelen

Antal barn/klinik som är registrerade i hörselbarnsregistret.

Totalt antal registreringar: . (Data hämtas dagligen)